Declarations of interest

 Declarations

Meeting:  Thursday, 14th March, 2019 10.00 am - Healthier Communities Overview & Scrutiny Committee

5. Developing a Career College Consortium / Datblygu Consortiwm Colegau ar gyfer Gyrfaoedd


Meeting:  Thursday, 20th June, 2019 1.00 pm - Healthier Communities Overview & Scrutiny Committee

5. Update Report - Progress and Impact of Accepted Recommendations / Diweddariad - Hynt ac Effaith yr Argymhellion a Dderbyniwyd


Meeting:  Thursday, 20th June, 2019 1.00 pm - Healthier Communities Overview & Scrutiny Committee

6. Update Report - Progress Against Adopted Action Plans / Adroddiad ar y Diweddaraf - Cynnydd yn erbyn Cynlluniau Gweithredu a Fabwysiadwyd


Meeting:  Thursday, 30th January, 2020 1.30 pm - Healthier Communities Overview & Scrutiny Committee

5. Progress of Building the Platform of the Domiciliary Care Strategy / Cynnydd Adeiladu Sylfaen y Strategaeth Gofal Cartref